Cysylltwch

Ein manylion cyswllt yn yr Uned AHNE yw:

Uned AHNE Llŷn, Gwasanaeth Polisi Cynllunio, Tirwedd a Natur
Adran Amgylchedd
Cyngor Gwynedd
Ffordd y Cob
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5AA


Ffôn
: 01758 704 194 / 01758 704 155
E-bost: ahnellynaonb@gwynedd.llyw.cymru

Contact us

Thank you! your enquiry has been sent

2024 AHNE Llŷn
gwefan gan WiSS