Dynodiadau eraill

Dynodiadau eraill

Yn ogystal â chael ei dynodi fel AHNE mae rhannau o Lŷn wedi eu dynodi ar sail cadwraeth natur ac fel tirlun o ddiddordeb hanesyddol eithriadol. Am fwy o wybodaeth am y dynodiadau hyn gweler isod:

Ardal Cadwraeth Arbennig

Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)

Mae 2 ACA yn yr AHNE – Pen Llŷn a’r Sarnau (ACA Morol) a Chlogwyni Penrhyn Llŷn.

Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol

Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol

Cofrestrwyd gan CADW, ICOMOS a Chyfoeth Naturiol Cymru

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)

Dynodwyd nifer helaeth o SoDdGA ar Benrhyn Llŷn gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Arfordir Treftadaeth Llŷn

Arfordir Treftadaeth Llŷn

Dynodiad lleol sydd yn gyffredinol yn cynnwys yr un rhan o'r arfordir â’r AHNE

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Ynys Enlli, cynefin bywyd gwyllt o bwysigrwydd cenedlaethol

Ardaloedd Gwarchod Arbennig

Ardaloedd Gwarchod Arbennig

Dynodiad Ewropeaidd a rhyngwladol gyda'r bwriad o warchod adar a’u cynefinoedd. 2 ardal, Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli a Mynydd Cilan, Trwyn yr Wylfa ac Ynysoedd Sant Tudwal.

2024 AHNE Llŷn
gwefan gan WiSS